Gerçekleşecek olan geri alıma ilişkin olarak şirket, “Hisselerimizin üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla” açıklamasında bulundu.

Şirket Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu’nda aldığı kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden şöyle duyurdu;

Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme

hisse geri alım

Hisselerimizin üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılmasına, Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5' inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,

a)Pay geri alım programının azami 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 40.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 3.000.000 adet (3.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,

c)İşbu karar kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulması dahil her türlü iş ve işlem için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.