Hitit Bilgisayar, 11 Aralık 2023 tarihinde duyurduğu yeni acente firmasının kurulumunun gerçekleştirildiğini ve şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini bildirdi.

NETAS Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşmayı Duyurdu NETAS Şirketi Milyon Dolarlık Anlaşmayı Duyurdu

hitit-bilgisayar-yeni-sirket-kurdu

Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek için kurulan yeni şirketin unvanının Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. olduğu duyuruldu.

Bilgisayar şirketi tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, kurulan şirketin "Hitit ADS" kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulduğu vurgulandı.

Şirketin 290.000 TL sermayeli ve Türkiye/İstanbul merkezli olduğu HTTBT'nin yaptığı KAP açıklamasında dikkat çekti.

KAP Açıklaması

HTTBT tarafından yapılan KAP açıklamasının tam hali şöyle:

"11.12.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, 290.000,00 (ikiyüzdoksanbin) TL sermayeli Türkiye/İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile tamamlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan olunmuştur."