Koç Holding, Antalya’da özel hastane satın alıyor.

Koç Holding (KCHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini ve Antalya’da Anatolia Hospital adıyla hizmet veren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (KMC) yüzde 80 hissesini satın almak için anlaştığını duyurdu.

Şirketin Toplam Bedeli 110 Milyon Avro

Şirket, pay alım satım sözleşmesi imzaladığını ve pay alım bedelinin 110 milyon avro tutarındaki şirket değeri üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak belirleneceğini bildirdi.

Pay alım bedeli, KMC’nin 31 Aralık 2023 tarihli mali tabloları hazır olduğunda kesinleşecek ve kapanış sonrası uyarlamalara tabi olacak.

Rekabet Kurulundan Onay Bekleniyor

Şirket, kalan yüzde 20 hisse için KMC’de pay sahibi olarak kalacak Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel ile bir pay sahipleri sözleşmesi imzalamayı planladığını da belirtti.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurulu onayı dahil belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesi gerektiğini ve kapanışın 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılmaması halinde sözleşmenin feshedilebileceğini ifade etti.

KAP Açıklaması

KCHOL tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Koç Holding'in sağlık sektöründe büyüme fırsatlarına yönelik değerlendirmeleri kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("KMC") sermayesinin %80'ine denk gelen toplam 66.581.000 TL nominal değerli payın Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler! Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler!

Devre Konu Paylar için Şirketimizce ödenecek pay alım bedelinin 110.000.000 Avro tutarındaki şirket değeri üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak belirlenmesi konusunda mutabık kalınmış olup, Satın Alım Bedeli KMC'nin 31 Aralık 2023 tarihli mali tabloları hazır olduğunda belirlenecek ve ayrıca kapanış sonrası uyarlamalara tabi olacaktır.

Kapanış sonrasında KMC'nin yönetimi ve pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kalan paylara yönelik esasları düzenlemek üzere, Şirketimiz ve KMC'de pay sahibi olarak kalacak toplam %20 paya sahip olacak Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel ("Azınlık Hissedarlar") arasında ayrıca bir pay sahipleri sözleşmesi imzalanması öngörülmektedir.

İşlemin tamamlanması Rekabet Kurulu onayı alınması dahil belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, kapanışın 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır."