SPK’ya yapılan başvuruya göre, onay alması halinde Aksu Enerji (AKSUE), 33 milyon lira mevcut sermayesini, 66 milyon liraya ulaştıracak.

Şirketin, KAP açıklaması şöyle oldu;

Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı! Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı!

aksue sermaye kap

Şirketimizin 13.11.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebiyle bugün (12.12.2023 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.