Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı

Söz konusu proje kapsamında, 4,84 MW kurulu güç kapasitesinde Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumu gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, bu proje ile birlikte Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nin (GENIL), sahip olacağı Güneş Enerjisi Santrallerinin toplam kurulu gücü, 13 MW üzerine çıkacak.

Şirketin, bugün KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu;

genil ges yatırımı

Şirketimizin Yozgat ili Çekerek ilçesinde sahip olduğu arazi üzerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim tesisi projesi için yapılan ÇED başvurusu sonucunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı verildiği tarafımızca kamuoyuna 30.10.2023 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211586) duyurulmuştu.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında Şirketimizce Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne söz konusu yönetmeliğin 5.1.h maddesine göre yapılan Lisanssız Üretim Güneş Enerjisi Santrali başvurumuz kabul edilmiş olup, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarafımıza iletilmiştir.

İşbu Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı için Kolay Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile  06/11/2023 tarihinde anlaşma imzalanmış olup, projenin faaliyete geçmesi için 4.000.000,00 – 4.100.000,00 USD seviyesinde yatırım öngörülmektedir.