Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), çıkarılmış sermayesini 200 milyon TL’den 650 milyon TL’ye yükseltmek üzere yönetim kurulunun karar aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, sermaye artırımının kayıtlı sermaye tavanı olan 750 milyon TL dahilinde gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre, şirketin çıkarılmış sermayesi yüzde 225 oranında artırıldı.

Hem Bedelli Hem Bedelsiz Yapacak

Açıklamada, sermaye artırımının 200 milyon TL’lik kısmının nakden (bedelli), 250 milyon TL’lik kısmının ise iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanacağı kaydedildi. Ayrıca, artırılan 450 milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 450 milyon adet payın tamamının 1 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edileceği de duyuruldu.

Şirket, sermaye artırımı kapsamında pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılacağını ve yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlendiğini bildirdi. Ayrıca, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılacağını ve satılamayan payların ise iptal edileceğini de açıkladı.

Gerekli Kurumlara Sermaye Artırımları İçin Başvuru Yapacak

Şirket, sermaye artırımı için esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirileceğini ve çıkarılacak payların kaydi pay olarak dağıtılacağını da duyurdu.

Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme

Şirket, sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacağını ve gerekli evrakları imzalayacağını bildirdi.