Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasına karar alan Bosch Fren Sistemleri #BFREN, rekor oranda yüzde 1125 bedelsiz kararı açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapacak olan BFREN, sermaye artırımının kabul edilmesi halinde, 2.500.000 TL mevcut sermayesini, yüzde 1125,47 iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırarak 30.636.750 TL’ye ulaştıracak. Şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin açıklaması şöyle oldu; - Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında) artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına; - İç kaynaklardan karşılanacak olan 28.136.750 TL tutarındaki sermayenin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (502 hesap) karşılanmasına; - Artırıma konu sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermaye hesabına aktarılması ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına - Sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına; - İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu bağlamda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Editör: TE Bilisim