Suwen Tekstil, borsada pay geri alımı yapacak.

Suwen Tekstil (SUWEN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun 3 Ocak 2024 tarihli kararıyla pay geri alımı yapmaya karar verdiğini bildirdi.

Hisse Sahiplerinin Menfaatleri Korunacak

Şirket, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, mevcut piyasa koşullarına göre gerek görüldüğü takdirde Yıldız Pazar’da pay geri alımı yapabilecek.

Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 6 milyon TL nominal değerde 6 milyon adet olarak belirlenen şirket, geri alım için ayrılacak fonu da 150 milyon TL olarak sınırlandırdı. Geri Alım Programı, 30.06.2024 tarihine kadar geçerli olacak.

SUWEN Genel Müdürü Yetkilendirildi

Şirket, işlemler için Genel Müdürü yetkilendirdi. Pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak KAP’ta gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağını ve konunun ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını duyurdu.

Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma

SUWEN'in pay geri alım programına ilişkin detayları paylaştığı KAP açıklamasının tam hali şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01.2024 tarihli kararıyla;

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde SUWEN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması çerçevesinde;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal değerde 6.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami 150.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4. Geri Alım Programı'nın 30.06.2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

5. İşlemler için Şirket Genel Müdürü'nün yetkilendirilmesine,

6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul A.Ş'de Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir."