Yerel Pazar dışında, dünya pazarında da faaliyet gösteren Alves Kablo, payların halka arzı için SPK’ya başvuru yaptı. Yapılan başvuruya göre, 28 milyon payım tamamı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.

2014’te Ankara’da kurulan Alves Kablo, 8 mm elektrolitik bakır tel üretiminden başlayarak 3 kilovolta kadar olan tüm enerji kablolarının üretimini yapıyor.

alves kablo arz

Alves Kablo Halka Arz

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşmesi planlanan halka arzın detayları şöyle olacak;

Halka arz yöntemi; Tamamı eşit dağıtım

Halka arz edilecek lot sayısı; 28.000.000

İşlem göreceği Pazar; Ana Pazar

T1-T2 bakiye; halka arzda kullanılabilecek

Günlük Alım Taahhüdü Var

Şirket'in mevcut pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz edecek olan Deniz KARAMERCAN ve Hikmet ALABICAK adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 1.600.000 adet (Deniz KARAMERCAN için 800.000 TL, Hikmet ALABICAK için ise 800.000 TL nominal değerli) günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup girilen emirler iptal edilemeyecektir.

5 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa'da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise Paylarını Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden Deniz KARAMERCAN için 800.000 adet, Hikmet ALABICAK için 800.000 adet günlük alım emri girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılır.

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arzı Talep Toplamaya Başladı Limak Çimento (LMKDC) Halka Arzı Talep Toplamaya Başladı

5 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, toplamda 1.600.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için Paylarını Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin alım emri girme yükümlülüğü yerine getirilir.

Günlük Alım Emri Uygulaması boyunca satın alınan Şirket payları, Borsa'da Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde (5 iş günü) satışa konu olamayacaktır.

Paylarını Halka Arz Eden Pay Sahipleri Deniz KARAMERCAN ve Hikmet ALABICAK, aynı zamanda geri alım emri taahhüdü kapsamında pay alınması halinde, alınan payların 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satışa sunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Söz konusu günlük alım emri taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat, tasarruf sahiplerinde satış duyurusunda belirtilen halka arz fiyatı olacak olup söz konusu halka arz fiyatının üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatının, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatının üstünde kalması durumunda halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir.