Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde ettiği kârın bir kısmını nakit olarak pay sahiplerine dağıtma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun 24 Kasım 2023 tarihli kararı ile 84.363.818 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve ekteki kâr dağıtım tablosunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılacak kar payı ödemesinin miktarının ise net 0,4500737 TL olduğu yapılan açıklamada özellikle belirtildi.

Aselsan (ASELS) 2024'te Kaç Lira Temettü Ödeyecek? Aselsan (ASELS) 2024'te Kaç Lira Temettü Ödeyecek?

Açıklamada, nakit kar payı dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve yasal kayıtlar esas alınarak yapılacağı da kaydedildi.

BORLS dağıtılacak kar payına ilişkin, "Yönetim Kurulumuzun 24.11.2023 tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, 84.363.818,25 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve ekte yer alan kâr dağıtım tablosunun kabul edilerek, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

BORLS-kar-payi

BORLS Halka Arz

2023 yılının son aylarında halka arz edilen BORLS henüz daha borsadaki ilk yılını tamamlamadan yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. BORLS, yeni halka arz edilen şirketler arasında çok yaygın olmayan kar payı dağıtımı konusunda hissedarlarını mutlu etti.