Bu Yıl Halka Arz Edilen Firma Temettü Dağıtacak Bu Yıl Halka Arz Edilen Firma Temettü Dağıtacak

2023'ün son halka arzı olan Avrupakent GYO (AVPGY) kar dağıtım (temettü) politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

avpgy-kar-payi-dagitim

2023'ün en başarısız halka arzlarından biri olarak kabul edilen AVPGY, halka arz fiyatının yüzde 25,20 altına düşerek yatırımcılarını mutsuz etmişti.

Toplamda 100 milyon TL nominal değerli hissesini 55,08 TL fiyattan halka arz eden AVPGY, 8 Ocak 2024 TSİ 15.53 itibariyle 41,20 TL'den işlem görüyor.

Halka arzı ile hissedarlarına kaybettiren AVPGY şimdi ise kar payı dağıtım politikasına ilişkin genel kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) hissedarlarına sundu.

AVPGY Kar Payı Dağıtım Politikası

  • Her yıl yıllık net dağıtılabilir kârının en az % 50’sini, üç taksit halinde nakit olarak pay sahiplerine dağıtmayı taahhüt eden AVPGY,  kar payı dağıtımı geleneği oluşturma hedefini yansıtıyor.
  • Kar dağıtımı yapmadan önce, kanun ve sözleşme gereği yedek akçeler ayırılacak. Bunlar, genel kanuni yedek akçe (% 5), birinci temettü (% 50) ve ikinci temettü (kalan kısım) olarak belirlendi.
  • Genel Kurul, kar payının bir kısmını, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, vakıflar ve benzeri kişi ve kurumlara dağıtma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, ikinci temettü payını, kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırma hakkına da sahip olacak.
  • Kar payı dağıtımı, payların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın, eşit şekilde yapılacak. Kar payı dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile belirlenecek.
  • Şirket, ayrıca, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtma imkanına da sahip. Bu durumda, ilgili mevzuata uygun olarak, kâr payı avansı tutarı hesaplanır ve dağıtılacak. Dağıtılan kârlar, esas sözleşme hükümlerine uygun olduğu sürece, geri alınamayacak.

AVPGY Kar Payı Dağıtım Politikası KAP Açıklaması

AVPGY'nin kar payı dağıtım politikasına ilişkin yaptığı KAP açıklamasına erişmek için tıklayabilirsiniz.