Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) şirketi tarafından duyurulan temettü haberi sonrasında hisse yerinde durmuyor. Şirket hissesi pay başına 6 lira temettü ödemesi yapacağını yatırımcısına duyurdu.

Hisse Başı 2,70 TL Temettü Verecek Hisse Başı 2,70 TL Temettü Verecek

Sanayi şirketi, önceki gün açıkladığı toplu iş sözleşmesinde çalışanlarına yüzde 60 oranında zam haberini yatırımcısı ile paylaşmıştı.

Sanayi şirketi bugün, temettü haberini yatırımcısına duyurdu, duyurulan temettü ödemesi sonrasında hisse tavan hareketi yapmaya devam etti. 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren hisse başına brüt 6,00 TL, net 5,40 TL temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Sanayi şirketi açıkladığı son temettü kararı ile birlikte temettü verimi son fiyata göre %1,54 olarak gerçekleşti.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada,

''Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere; 2023 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 1.210.434.534 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul’a önerilmesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmaması, Kâr payı ödeme tarihinin 27 Şubat 2024 olarak belirlenmesinin; 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.

nuh-cimento-temettu