Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı aldığını duyuran Konfrut Gıda #KNFRT, SPK’nın onay vermesi halinde mevcut sermayesini 132 milyon liradan, iç kaynaklardan %100 artırarak, 264 milyon liraya ulaştıracak.

Yönetim Kurulu kararı, yatırımcılara KAP üzerinden şöyle duyuruldu;

knfrt bedelsiz

Kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 132.000.000-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 kuruş nominal değerde 13.200.000.000 adet pay karşılığı 132.000.000-TL tutarında (%100 oranında) tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz artırılarak 264.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

Yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan finansal tablolarımız kapsamında bedelsiz olarak artırılan 132.000.000-TL sermayenin tamamının geçmiş yıllar kârlarından karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına,

Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı

Sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve bu hususta Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.