SPK’nın, Kasım ayı ilk haftasında yayınlanan bülteninde, gerçekleştirilen incelemelerde, düzenlemelerin çiğnendiği tespitinde bulunurken, şirketlere idari para cezasının uygulanacağını ifade etmişti.

Söz konusu düzenlemelere göre, şirketler halka arz öncesi yayınlanan izahnamede, halka arz gelirlerinin belirtilmiş olan kullanım alanları dışında kullanmamaları gerekiyordu.

Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı! Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı!

gesan ceza açıklaması

Şirketin (GESAN) yaptığı açıklamada, halka arzdan elde etmiş olduğu gelirin kullanımına yönelik izahnamede;

Üretim kapasitesinin artırılması,

Hammadde alımı ve

Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri konularında harcama yapılacağı belirtilmiş ve yukarıdaki maddelere yer verildiği ifade edilirken, yazılı açıklamanın tamamında şu detaylar yer aldı;

Bilindiği üzere Şirketimizin esas faaliyet konusu mühendislik ve taahhüt işleri üzerinedir ve Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş., Girişim Elektrik Grubunun üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtilen maddeler, üretim ile bağlantılı olduğu için, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının iştirakimiz için kullanılması uygundur. Ancak verilen İdari Para Cezalarında da belirtildiği üzere yapılan harcamaların fon kullanım raporlarında iştirakimiz adına yapılmış olduğunu belirtmemek, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre şeklen uygun görülmemiştir.

Halka arzdan itibaren, açıklamış olduğumuz yıllık finansal raporlarda incelendiğinde, üretim için yapılmış olan harcamaların grubumuzun büyümesine olan etkisi açıktır. Yıllık Hasılat ve Yıllık Net Kar rakamlarındaki yıllara sâri artış oranları, harcamaların doğru bir şekilde ve belirtildiği gibi kullanıldığının göstergesidir.

İdari Para Cezalarında belirtilen muhasebe kayıtları ile ilgili husus ise, halka arzdan elde edilen ve atıl durumdaki gelirin daha yüksek getiriler ile değerlendirilmesi için farklı bankalara ve kurumlara yönlendirilmesi ancak yönlendirilen yerlerdeki yeni açılmış hesaplar yerine mevcut hesaplar üzerinden takip edilmesi nedeni ile şekli bir uygunsuzluk olduğu şeklinde açıklanabilir.