Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler! Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler!

Yapılan başvuru, mevcut sermayenin 224.000.000 TL’den iç kaynaklardan %234 oranında 526.000.000 TL artırılarak, 750.000.000 TL’ye ulaşması için bugün gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu, İndeks Bilgisayar’ın (INDES) sermaye artırımı başvurusunu kabul etmesi halinde, hissedarları %234,82142 oranında bedelsiz hisse sahibi olacak.

Şirketin bugün yaptığı başvuruya ait KAP açıklaması şöyle oldu;

indes bedelsiz

“Yönetim Kurulumuzun 02.10.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile, Şirketimizin 224.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 526.000.000 TL nominal değerde ve %234,82142 oranında bedelsiz artırılarak 750.000.000 TL'ye çıkarılmasına;

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin ekteki gibi tadiline, Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılması için 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.”

SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyecek olan İndeks Bilgisayar’ın, onay alıp almadığı ise, kurulun haftalık yayınlanan bültenlerinde belli olacak.