İki Borsa Devi Anlaştı: Şirket 40 Milyon Dolarlık Ciro Yapacak! İki Borsa Devi Anlaştı: Şirket 40 Milyon Dolarlık Ciro Yapacak!

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, %150 bedelsiz sermaye artırımı ve, ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi kararı alındığı paylaşıldı.

İş Bankası’nın yaptığı KAP açıklamasında, sermaye artırımında kullanılacak miktarın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanacağı da ifade edildi.

İş Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamanın tamamı şöyle oldu;

iş bankası bedelsiz

Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan, 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, Esas Sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.