28,30 TL’den halka arz edilen MEGMT payları için yurt içi bireyselden 1,87 katı talep toplandı. Halka arza ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Borsada Halka Arz Çılgınlığı! Dipten Dönüş Mü Yoksa Yeni Bir Balon Mu? Borsada Halka Arz Çılgınlığı! Dipten Dönüş Mü Yoksa Yeni Bir Balon Mu?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

megmtl halka arz sonuçları

Halka arzda birim fiyat 28,30 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil halka arz edilen toplam 62.750.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,87 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 8,86 katı talep gelmiştir. Halka arzda ek satış dahil toplam 62.750.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 3,35 katı talep gelmiştir.

Halka arzda ek satışa konu edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.