Sermaye Piyasası Kurulu, Meka Beton Santralleri halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz, 25 TL fiyatla 16.900.000 adet hissenin satışıyla gerçekleşecek. Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başlayarak sektörünün öncüleri arasında faaliyetlerini sürdüren Meka Beton Santralleri,110’dan fazla ülkeye tesis ve ekipman kurulumu gerçekleştirdi. Meka Beton Santralleri, aynı zamanda Rusya ve Cezayir’de kendi organizasyonları, 50’den fazla ülkede ise sinerjik iş birlikleri ile faaliyetlerini yürütüyor.

Meka Beton Halka Arz Özet Bilgiler

Halka arz fiyatı; 25 TL Halka arz kodu; MEKAG Dağıtım şekli; Eşit dağıtım T1-T2 bakiye; kullanılabilir Tahsisat oranı**; YOK Fiyat istikrarı işlemler; Planlanmıyor

SPK'dan İki Şirkete Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan İki Şirkete Halka Arz Onayı Geldi!

Halka Arz Gerekçesi

Şirketin, gerçekleştirileceği halka arzdan elde edeceği gelir ile sürdürülebilir büyüme ve karlılığını artırma hedefindedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni yatırım harcamaları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesi ihtiyacının da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirketin en önemli önceliklerinden birisi büyüme ve karlılığının sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesidir. Bu nedenle maliyetleri olumlu etkilemesi beklenen GES yatırımı ile Şirketin yeni ürünler geliştirerek piyasadaki trendleri takip etmesini sağlayacak Ar-Ge yatırımları ile bu amaçları gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımların, Şirketimizin büyümesi ve karlılığına olumlu katkılarının olması öngörülmektedir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları

Şirket'in pay sahiplerinden Mehmet Kaybal'a ait olan B grubu paylardan toplam 4.400.000 adet B grubu pay ve toplamda 12.500.000 adet yeni ihdas edilecek pay ile birlikte toplam 16.900.000 adet B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır. Şirket'in 50.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 12.500.000 TL artırılarak 62.500.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek fondan halka arz masraflarının Şirket'e düşen kısmının çıkarılmasından sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesi artışı için yatırım harcamaları, GES yatırımı ve yeni Ar-Ge yatırımları yapılmasında kullanacaktır.

Editör: TE Bilisim