Penti, ülkemizde ve yurt dışında toplamda 32 ülkede, başlıca iç giyim, ev giyim gibi kategorilerde, yüzlerce franchise mağazasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin, dünya genelinde 601 mağazası bulunurken, bir kısmı doğrudan Penti Giyim tarafından, bir kısmı ise, Franchise alanlar tarafından işletiliyor.

penti giyim halka arz

5 Ortaklı Şirket

Penti Giyim’in 5 ortağı bulunuyor. Şirket paylarının 39,09%’u Sami Kariyo’ya, 23,3%’ü Davut Beresi’ye, 7,2%’si Vivet Zafira Karaso’ya, 0,35%’i Dürin Ababay’a ve 30’u% Retail Mena Holdings’e ait olduğu biliniyor.

Penti Finansal Tablo

Şirketin, 2020 ile 2022 arası hasılat ve brüt kar tablosu şöyle;

2020 Brüt Kâr: 595,3 Milyon TL

2020 Hasılat: 1,4 Milyar  TL

2021 Brüt Kâr: 1,1 Milyar TL

Borsada Halka Arz Çılgınlığı! Dipten Dönüş Mü Yoksa Yeni Bir Balon Mu? Borsada Halka Arz Çılgınlığı! Dipten Dönüş Mü Yoksa Yeni Bir Balon Mu?

2021 Hasılat: 2,4 Milyar TL

2022 Brüt Kâr: 2,3 Milyar TL

2022 Hasılat: 5,1 Milyar TL

Halka Arz Gelirinin %30’u ile Fiyat İstikrarı İşlemleri Uygulanacak

Penti Giyim’in, SPK’ya sunulan taslak izahname bilgilerine göre, verilen taahhütler arasında fiyat istikrarı işlemleri de bulunuyor.

-          1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.

-          1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

-          Brüt halka arz gelirinin 30%’u ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Tahsisat Oranları

Halka arz edilecek toplam 144.344.694 TL nominal değerli payların, yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları henüz netlik kazanmadı.

Şirkete Doğrudan Nakit Girişi Olmayacak

Halka arz ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek olduğundan Şirket’e doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Dolayısıyla halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin tasarrufunda olacaktır.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak

Halka arz ile Şirket değerinin belirlenmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hususlarının güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket’in gelecekteki büyümesini finanse etmek amacıyla sermaye piyasası araçları ihraç etmek suretiyle banka harici finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlanması ve Şirket’in bilinirliğinin ve tanınırlığının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.