Yapılan değişikliğe göre, toplamda satışa sunulacak pay miktarı, 50.000.000 TL nominal değerden, 52.500.000 TL’ye çıkarıldı.

Şirketin, kararın revizesi hakkında yayınladığı KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

şeker yatırım halka arz

“Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarihli, 23-1/1-56 sayılı kararı ile pay halka arzı ihraç esaslarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir.

Bu karara göre, Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 155.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.”

Şeker Yatırım Halka Arz Özet Bilgiler

Halka arz kodu; SKYMD

BORSK Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Bor Şeker Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? BORSK Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Bor Şeker Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

Halka arz edilecek pay miktarı; 52.500.000

Dağıtım şekli; Tamamı eşit dağıtım