Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı

SPK’ya yapılan başvuruya göre, şirketin 13.885.000 TL mevcut sermayesi 48.597.500 TL’ye çıkartılacak. Şirketin (SEKUR) KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

sekur sermaye başvurusu

Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içeresinde kalınarak, mevcut 13.885.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 34.712.500.- TL nominal tutarda nakden karşılanmak suretiyle %250 artırılarak, 48.597.500.- TL'ye yükseltilmesi hususunda ki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan taslak izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.