Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alırsa, FONET hissedarları, yüzde 260 oranında bedelsiz paya sahip olacak. Aynı zamanda şirket, 40 milyon lira olan mevcut sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 144 milyon liraya ulaştıracak.

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuruya dair FONET, KAP üzerinden şöyle açıklamada bulundu;

fonet bedelsiz

Aselsan'dan (ASELS) 556 Milyon Lira Değerinde Anlaşma Aselsan'dan (ASELS) 556 Milyon Lira Değerinde Anlaşma

“Şirketimizin, 400.000.000,00 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.”

Yapılan başvurunun ardından FONET, SPK’nın onayını bekleyecek.