Payları BİST Yıldız Pazar’da VRGYO koduyla işlem görecek olan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzına, 3.878.174 yurt içi bireysel yatırımcı katıldı.

İntegral Yatırım’ın, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı #VRGYO halka arz sonuçlarına ilişkin açıklaması şöyle oldu;

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vera Konsept”) paylarının halka arzında 18-20 Ekim 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı dağıtıma konu edilerek yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

vrgyo halka arz sonuç

SPK'dan İki Şirkete Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan İki Şirkete Halka Arz Onayı Geldi!

Bu çerçevede, Vera Konsept paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4,0 katı talep toplanmıştır.

Vera Konsept’in 867.900.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 55.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %70,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20,00 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,00 olarak gerçekleşmiştir.

Halka arza katılan yatırımcılara ise, en fazla 157 TL'lik yatırım karşılığında, 10 adet VRGYO pay dağıtımı gerçekleşecek.