Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu! Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu!

QNB Finansal Kiralama (QNBFL), çıkarılmış sermayesini 115.000.000 TL’den 1.000.000.000 TL’ye yüzde 769,56521 oranında yükseltme kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, sermaye artırımının kayıtlı sermaye tavanı olan 575.000.000 TL’yi aşmasına rağmen, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca mümkün olduğu belirtildi. Buna göre, şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 TL artırılacak.

Açıklamada, sermayeye ilave edilecek 885.000.000 TL’nin tümünün TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre olağanüstü yedek akçelerden karşılanacağı da kaydedildi.

Şirket, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılacağını ve payların nama yazılı, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlendiğini duyurdu.

Şirket, sermaye artırımı ve esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili kuruluşlara başvurulacağını ve ekteki ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil tasarısını onaylatmak üzere gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

qnb-finans-kiralama-bedelsiz