Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2023,

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 21.12.2023

Pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 22.12.2023 olarak KAP üzerinden duyuruldu.

eggub bedelsiz

Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı! Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı!

Şirketin (EGGUB) 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından uygun görüldü.

Bedelsiz sermaye artırımının tamamlandığı gün, EGGUB hissedarları örnekle 100 lotu olan bir yatırımcının portföyünde 250 lot EGGUB görünecek.

Buna bağlı olarakta, EGGUB hisse fiyatında bedelsiz bölünme oranında düzeltme uygulanacak.