LIDER hissedarlarının, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 08.12.2023 olarak belirlendi.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 11.12.2023

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 12.12.2023

Şirketin KAP aracılığıyla yaptığı açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı;

lider bedelsiz tarihi

Şirketimizin, 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmak suretiyle 66.000.000 TL tutarında artırılarak 165.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 01.12.2023 tarih ve 75/1627 sayılı toplantısında uygun görüş verilmiş olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 01 Aralık 2023 tarih ve 2023/76 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma Enerji Şirketi Yatırımlarına Devam Ediyor! 1 Milyar Liralık Dev Anlaşma

SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 08.12.2023 olarak belirlenmiştir.