SPK’nın onayını alan şirketin hissedarları, bölünme tarihinde bedelsiz olarak yüzde 250 oranında pay sahibi olacak.

Sun Tekstil Sanayi’nin (SUNTK) bedelsiz sermaye artırımı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim tarihli bülteninde yer alarak onay aldı.

135 milyon mevcut sermayeye sahip şirketin, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %250 oranında 339.000.000 TL artış ile, 474.600.000 TL’ye ulaşacak.

suntk bedelsiz

Şirketin, SPK'ya yaptuğu başvuru KAP üzerinden yatırımcılara şöyle açıklanmıştı "Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 339.000.000 TL'si Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 474.600.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 339.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmuştur."

Kuruldan onay alan şirketin, yakın zamanda bölünme tarihine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme