Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında 1 lot (100 pay) 1,00 TL'den satışa sunulacak.

Mondi Corrugated B.V. satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacak

Şirket Yönetim Kurulu, KAP üzerinden yaptığı bilgilendirmede;

mndtr sermaye artırımı

Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu! Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu!

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 0,01 TL itibari değerli bir payın satış fiyatının 0,01 TL olarak belirlenmesine,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

5. Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Mondi Corrugated BV.'nin satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Mondi Corrugated BV. tarafından satın alınması için Şirketimizce Mondi Corrugated BV.'ye başvurularak satışın tamamlanmasına, karar verdi.