İki Borsa Devi Anlaştı: Şirket 40 Milyon Dolarlık Ciro Yapacak! İki Borsa Devi Anlaştı: Şirket 40 Milyon Dolarlık Ciro Yapacak!

Mercan Kimya (MERCN), SPK’nın onay verdiği yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının tarihini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, orsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 2 Ekim 2023, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih 3 Ekim 2023 olarak belirtildi. Şirketin konuyla ilişkin KAP açıklamasının tamamında ise, şu ifadeler yer aldı; Şirketimiz 14.07.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 190.370.946 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 126.913.964 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 20 Eylül 2023 tarih ve 2023/56 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.09.2023' tür.

Editör: TE Bilisim