Borsada gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Yeşil GYO (YGYO), 2023 yılını Ağustos ayında duyurduğu bedelli sermaye artırımını iptal ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıkladı.

yesil-gyo-ygyo-hisse-tavan

Borsa İstanbul'un önde gelen gayrimenkul şirketlerinden olan YGYO tarafından 15 Ocak 2024 Pazartesi günü yapılan KAP bildiriminde şirketin yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırımın iptal edildiği yatırımcılara duyuruldu.

Bu iptal kararının ardından şirket hisseleri tavan fiyata yükseldi ve an itibariyle tavan fiyattan işlem görüyor. 

23 Ağustos'ta duyurulan bedelli kararı kapsamında 235.117.706 TL olan sermayesini 705.347.118 TL'ye çıkartacaktı. Bu artırıma ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ise başvuru yapılmıştı. SPK başvurusuna rağmen şirket, yüzde 200 bedelli başvurusunu iptal etti.

YGYO Bedelli KAP Açıklaması

YGYO'nun konuya ilişkin KAP üzerinden yayımladığı açıklamanın tam hali şu şekilde:

"Şirketimiz tarafından 23 08.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 235.115.706,01-TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltıTürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 470.231.412 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 705.347.118,03 TL ye çıkarılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 22.09.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir."

Karar Sonrası YGYO Hisseleri Tavan Oldu

YGYO hisseleri yapılan KAP açıklamasının ardından önceki kapanış fiyatı olan 3,79 TL'den 4,16 TL'ye yüzde 9,76 yükselerek tavan fiyata ulaştı.

Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler! Borsada Alarm Zilleri Çalıyor: Haftanın Yıldızları ve Dibi Görenler!

YGYO Tavanda Alıcı Bekleyen Lot Sayısı

YGYO hissesinde 15 Ocak Pazartesi günü TSİ 17.53 itibariyle tavanda 9.634 adet lot alıcı bekliyor.

ygyo-tavanda-lot