Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2024 yılında finansal raporlarını ne zaman yayınlayacakları, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından açıklandı. MKK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine göre, enflasyon muhasebesi yapan sermaye piyasası kurumları ve ihraççılar için bildirim sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

2024-bilanco

Borsa İstanbul'da Finansal Raporlama Tarihleri Belli Oldu

MKK’nın açıklamasına göre, SPK’nın 28.12.2023 tarihli kararıyla, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümlerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulayan özel hesap dönemli kurum ve ihraççılar için, 31.12.2023’ten sonra biten ilk yıllık finansal raporlar için 10 hafta, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporları izleyen ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta ek süre verildi.

Buna göre, Borsa şirketlerinin 2024 yılının ilk çeyreğine ait konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 11 Haziran 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 21 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Bankalar ve Katılım Bankaları 10 Mayıs'a Kadar Raporlarını Verecek

Bankalar ve katılım bankaları konsolide olmayan finansal raporlarını 10 Mayıs 2024’e, konsolide finansal raporlarını 20 Mayıs 2024’e kadar KAP’a bildirebilecek.

Borsa’da işlem gören finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketlerinin konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 30 Nisan 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 10 Mayıs 2024 olacak.

6 ve 9 Aylık Raporlama Tarihleri De Belirlendi

Borsa şirketlerinin 2024 yılının ilk yarısına ait konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 20 Eylül 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 30 Eylül 2024 olacak.

Bankalar ve katılım bankaları, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketlerinin 6 aylık konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 9 Ağustos 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 19 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

9 aylık finansal tablolar için Borsa şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketleri için konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 30 Ekim 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 11 Kasım 2024 olacak.

Finansal Raporlar Yatırımcıları Şoke Etti! Hisseler Sert Düşüşe Geçti Finansal Raporlar Yatırımcıları Şoke Etti! Hisseler Sert Düşüşe Geçti

Bankaların 9 aylık konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 11 Kasım 2024, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 11 Kasım 2024 şeklinde açıklandı.

2024 Yılının Tamamına Ait Raporlar 3 Mart 2025'e Kadar Verilecek

2024 yılının tamamına ait mali ve mali olmayan tüm şirketlerin konsolide olmayan finansal raporlarının son yayınlama tarihi 3 Mart 2025, konsolide finansal raporlarının son yayınlama tarihi 11 Mart 2025 olarak belirlendi.