Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ #PEKGY paylarında gerçekleşen işlemler nedeniyle, makul şüpohe bulunması nedeni ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, tam 19 isme 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanacak.

AKSEN’den, Depolamalı RES ve GES Yatırımı Açıklaması AKSEN’den, Depolamalı RES ve GES Yatırımı Açıklaması

pekgy işlem yasağı

Yayınlanan bültende, konu ile ilgili olarak; “Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.” Denildi.