Borsa İstanbul’a 2023 yılının Nisan ayında katılan CVK Maden (CVKMD), halka arz yatırımcılarını sevindirdi. Şirket, bağlı ortaklığı olan madencilik şirketi için de halka arz kararı verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) izniyle 13 Nisan 2023’te Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan CVK Maden, halka arz fiyatı 105 TL iken borsada en yüksek 538,80 TL’yi gördü. 5 Ocak 2024’te seansı tavan fiyattan kapatan CVKMD, halka arz sonrası son kapanış fiyatına göre yatırımcılarına %285 kazanç getirdi.

CVK Maden, borsada gösterdiği başarılı performansla halka arz yatırımcılarının gözdesi oldu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik şirketini de halka arz etmeyi planladığını duyurdu.

KAP Açıklaması

CVKMD tarafından yapılan KAP açıklamasının tam metni şöyle:

"Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 05.01.2024 tarihli toplantısında almış olduğu 2024/01 numaralı karara istinaden;

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. olarak Cumhuriyetimizin imkanlarının sağladığı güçten ve krom üretiminde/ihracatında ülkemizin öncü firmalarından biri olmanın verdiği cesaretten hareketle;

Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme Yüzde 5 Düşüşte Olan Sanayi Hissesinde Milyonluk Sözleşme

1) Yerli ve Milli bir proje olarak krom madeninin yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte bir Ferrokrom Üretim Tesisi'nin ülkemiz sanayisine kazandırılması için gerekli fizibilite ve finansman temini çalışmalarının başlatılmasına,

2) Bu kapsamda, gerekli finansman temininde özkaynak finansman yöntemlerinden faydalanılmasına ve öncelikli olarak Şirketimiz paylarının halka arz edilmesi konusunun gündeme alınmasına,

3) Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi için yapılacak satın alma ve yatırımlarda değerlendirilmesine ve halka arzın da bu doğrultuda kurgulanmasına,

4) Halka arz süreci için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına,

5) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurulara esas teşkil edecek bilgi, belge ve raporların hazırlanması kapsamında gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,

6) Bu kapsamda, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir."