Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu! Halka Arz Şirket Milyonlarca Lirayı Kasasına Koydu!

Şirket Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvurunun onaylanması durumunda, 125 milyon TL olan mevcut sermaye, 250 milyon TL’ye çıkarılacak.

Yükselen Çelik’in (YKSLN) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

yksln bedelsiz

Şirketimizin 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde; 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, 125.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere iki katına çıkarılarak (%100 artış yapılarak) 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılmasına,

Sermayeye ilave edilecek 125.000.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,

Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.12.2023) karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.