Yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla tedbir ve işlem yasağı uygulanacak olan yatırımcılar hakkında bülten yayınlanırken, SPK’dan şu açıklama yapıldı;

Aselsan'dan (ASELS) 556 Milyon Lira Değerinde Anlaşma Aselsan'dan (ASELS) 556 Milyon Lira Değerinde Anlaşma

02.10.2023-09.10.2023 döneminde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

ozgyo yasak