Hisse Başı 2,70 TL Temettü Verecek Hisse Başı 2,70 TL Temettü Verecek
Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören Bizim Toptan (BIZIM), hissedarlarına hisse başı 0,74 TL temettü ödemesi yapacak. Şirket Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması kararı alındığı açıklanmıştı. Bugün (14 Eylül) yapılan KAP açıklamasında, 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan brüt 50.000.000 TL tutarındaki nakit kar payı dağıtımının 9 Ekim 2023 tarihinde başlamasına ve pay sahiplerimize hisseleri oranında ödenmesine karar verildiği yatırımcılara açıklandı. Buna göre, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payı (NET) 0,7499999 TL olarak açıklandı. Şirketin bu konu hakkında bugün yaptığı açıklamada ise; Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen); 09.10.2023 Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih; 11.10.2023 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak ise; 10.10.2023 olarak belirlendi.
Editör: TE Bilisim