Trendyol’dan Halka Arz Açıklaması! Yatırımcıları Heyecanlandırdı Trendyol’dan Halka Arz Açıklaması! Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Mogan Enerji, payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Onay almayı bekleyen Mogan Enerji, 361.700.000 payını halka arz edecek. Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük Jeotermal ve Rüzgar Enerji Santrali yatırımcıları arasında olan Mogan Enerji’nin taslak izahnamesi yayınlandı.

Mogan Enerji Halka Arz Özet Bilgileri

Şirketin, SPK’ya yaptığı halka arz başvurusuna dair özet bilgiler şöyle; Sermaye artırımı sonucu toplam 180.850.000 TL nominal değerli 180.850.000 adet B grubu pay (“Yeni Paylar”) olarak ihraç edilecektir. Halka arz edilecek bir adet payın nominal değeri 1 TL’dir. Yeni Paylar’ın, sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %7,50 olacak. Satış, İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım Satışa sunulacak pay miktarı; 361.700.000 Fiyat istikrarı işlemler; Planlanıyor Halka arz gelirlerinin kullanım yerleri; %45 Enerji sektöründe büyüme Enerji sektöründe büyüme planları için kullanılacaktır. Şirket ve bağlı ortaklıklarının mevcut santrallerinde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar yaparak büyütülmesi planlanmaktadır. %45 Mevcut finansal borçların azaltılması Şirket ve bağlı ortaklıkları üzerindeki finansal yükün azaltılmasına yönelik olarak, finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinin vadesinden önce yapılması ve böylece hem faiz yükünün hafifletilmesi hem de işletme sermayesine pozitif katkı sağlanması planlanmaktadır. %10 İşletme sermayesi giderleri Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının enerji sektöründe planlanan büyüme hedefleri çerçevesinde yapacağı yeni yatırımlara paralel olarak artacak iş hacmi neticesinde ortaya çıkacak ilave işletme sermayesi giderlerini karşılamak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Editör: TE Bilisim