Temettü Avcılarının Gözü Bu Haftaki Ödemelerde! Temettü Avcılarının Gözü Bu Haftaki Ödemelerde!

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri #TUPRS yatırımcısı, bu hafta temettü ödemesi alacak. TUPRS hissedarlarına, pay başına net 6,77 TL dağıtılacak. TUPRS Yönetim Kurulu’nun Ağustos ayında aldığı kararla, ortaklara 14.500.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000,00 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanacağı duyurulmuştu. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması; Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih olarakta 3 Ekim 2023 açıklandı.  

Editör: TE Bilisim