Borsadaki enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yoğun talep sürerken, yeni bir enerji şirketi daha halka arz edilmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulundu.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz başvurusuna ilişkin taslak izahname bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan taslak izahname doğrultusunda halka arz onayı bekleyen Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arz detaylarını haberimizde sizler için ele aldık.

44.000.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji, payların satış yöntemine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Halka Arz Detayları

Arf Bio Yenilenebilir Enerji, şirket hisselerinin yüzde 24,10'unu halka açacak ve bu süreçte aracılık görevini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek ve yürütecek.

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 35.200.000 Lot

- Ortak Satışı : 8.800.000 Lot (Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

Fiyat İstikrarı

- Planlanmamaktadır.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.

- 1 Yıl, Ortaklar.

BORSK Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Bor Şeker Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? BORSK Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Bor Şeker Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

Halka Açıklık Oranı

- %24,10.

Şirket tarafından yayımlanan izahnamede ise halka arz sonrası elde edilecek gelirin hangi alanlarda veya hangi projelerde kullanılacağı gibi detaylar yer almamaktadır.

Halka arzın satış yöntemi ve tahsisat gruplarına ilişkin de herhangi bir veri paylaşılmadı.

SPK'nın halka arz başvurusunu onaylamasının hemen ardından şirketin halka arz fiyatı belirlenecek ve bu sayede dağıtılacak olası pay oranını da sizlere hazırlayacağız.